คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
Skip คุณธรรมนำวิชาชีพ

คุณธรรมนำวิชาชีพ

Skip หน้าหลักSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

สำหรับผู้สนใจเรียนออนไลน์ อิสระในการเรียน

สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประเภทของรายวิชา

ข่างอุตสาหกรรม 
 วิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004 #Update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ดิจิตอลเทคนิค รหัส3105-1004บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส2100-1001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 3104-1002บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส2103-1003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น รหัส 21001006 #Update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีปิโตรเลียมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 #updateบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
พานิชยกรรม 
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รหัส2001–0001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การโปรแกรมเว็บ 1 รหัส3901-2009บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 บัญชีเบื้องต้น 1 รหัส 2201-1002บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสถิติเพื่อการวิจัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
เกษตรกรรมและประมง 
 กายวิภาคและสรีระวิทยาสัตว์เลี้ยงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (2501-2110)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รหัส2501-2204บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 หลักการส่งเสริมการเกษตร (AGEXT)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 หลักพืชกรรม 2501-1004บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รหัส 2502-2003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การผลิตอาหารสัตว์น้ำ รหัสวิชา 2601-2110#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
คหกรรม 
 ดอกไม้สด1(ครูจันทิพย์)บทคัดย่อ
 การแปรรูปอาหารบทคัดย่อ
 ดอกไม้สด ๑ (รหัส ๒๔๐๓-๑๐๐๑)#update# บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รหัส3404-2204บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ศิลปกรรม 
 จิตรกรรมหุ่นนิ่ง#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ทฤษฎีดนตรีสากล#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สามัญพื้นฐาน 
 วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัส 2001-0008บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (2000-1501)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 สถิติ(statistics)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Untitled-2