แบบฟอร์มให้คะแนนสำหรับตัวอย่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับฟอร์มตัวจริงที่ใช้สำหรับการให้คะแนนงานของคุณนั้นถูกแสดงไว้บนหน้านี้ อาจารย์จะใช้ฟอร์มนี้ในการให้คะแนนผลงานของคุณ มากกว่านั้นสำหรับงานที่ให้นักเรียนตรวจกันเอง คุณ และนักเรียนคนอื่น ๆ จะต้องใช้ฟอร์มแบบเดียวกันในการให้คะแนนงานที่ถูกส่งให้ตรวจ

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนคะแนน และเติมคำลงบนฟอร์มนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะไม่ถูกบันทึกไว้ ฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มให้คะแนนสำหรับตัวอย่าง แต่ทั้งคุณ และอาจารย์จะได้ใช้แบบฟอร์มลักษณะนี้สำหรับการประเมินงานครั้งนี้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Untitled-2