เมื่อใดจึงจะแสดงคะแนน

งานที่ให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินงานของนักเรียนกันเองนั้นสามารถมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ในขั้นตอนที่ให้นักเรียนประเมินผลให้นักเรียนคนอื่นนั้น นักเรียนสามารถเห็นคำวิจารณ์ขององค์ประกอบของการประเมิน คำวิจารณ์โดยทั่วไป และคะแนนที่นักเรียนคนอื่นเป็นคนให้ คะแนนจากทั้งการประเมินแต่ละองค์ประกอบ และคะแนนรวมจะถูกประกาศให้นักเรียนทราบ ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้มีข้อโต้แย้งมากกว่าวิธีให้คะแนนแบบที่สอง

2. ในขั้นตอนที่ให้นักเรียนประเมินผลให้นักเรียนคนอื่นนั้น นักเรียนจะสามารถเห็นเพียงคำวิจารณ์ขององค์ประกอบของการประเมิน กับคำวิจารณ์โดยทั่วไป ที่นักเรียนคนอื่นเป็นคนให้ คะแนนจากทั้งการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะไม่ถูกเปิดเผย (ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลอยู่ในระบบ) ยิ่งกว่านั้น นักเรียนจะไม่ทราบคะแนนที่นักเรียนคนอื่นเป็นคนให้ จะมีการแสดงคะแนนหากว่าคำวิจารณ์ทุกอันนั้นมีความเห็นพ้องกัน (และคะแนนรวมจะถูกแสดง) การให้คะแนนโดยวิธีนี้อาจไม่มีเนื้อหามากเท่าวิธีแรก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Untitled-2