จำนวนผลการประเมินจากงานที่นักเรียนส่ง

จำนวนนี้จะเป็นตัวกำหนด ว่านักเรียนได้ถูกขอให้ประเมินงานของนักเรียนคนอื่นหรือเปล่า หากจำนวนนั้นไม่ใช่ศูนย์ นักเรียนทุกคนจะถูกขอให้ตรวจผลงานของนักเรียนคนอื่นจากจำนวนนั้น หลังจากที่ได้ทำการประเมิน ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานจะสามารถดูคำวิจารณ์ และคะแนนที่ได้รับจากนักเรียนคนอื่น หากอาจารย์ต้องการ อาจารย์สามารถให้คะแนนการประเมินของนักเรียน และคะแนนนี้ก็สามารถถูกนำไปใช้ในการคำนวณคะแนนปลายภาคได้ หากทำได้นักเรียนจะต้องแสดงคำวิจารณ์ที่ได้รับจากอาจารย์สำหรับการประเมิน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Untitled-2