การผลิตอาหารสัตว์น้ำ รหัสวิชา 2601-2110#update#
(Fish Feed)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและคุณค่าของอาหารสัตว์น้ำวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารสัตว์น้ำการสร้างสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิตที่สำคัญเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปัญหาและวิธีการแก้ไขการบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิตการบรรจุและการลำเลียงการคำนวณต้นทุนการผลิตกำหนดราคาขายและทำบัญชี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2