ทฤษฎีดนตรีสากล#update#
(theorymusic)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษา ระดับเสียงจังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่เสียง คอร์ด ศัพท์ และเครื่องหมายทางดนตรีขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเขียน และอ่านโน้ตสากล

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2