เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1#update#
(Refrigeration)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำ ความเย็น การถ่ายเทความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2