ดอกไม้สด ๑ (รหัส ๒๔๐๓-๑๐๐๑)#update#
(ดอกไม้สด ๑ )

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และวิธีเก็บรักษาชิ้นงานการประดิษฐ์การจัดและตกแต่งดอกไม้สด ร้อยมาลัยกลม มาลัยตุ้ม จัดพานดอกไม้ ประดิษฐ์เครื่องแขวน จัดตกแต่งและนำไปใช้ จัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2