งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์#update#
(2101-2116)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสภาพ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง การปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การประมาณราคาค่าบริการ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

Untitled-2