คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
รายวิชาทั้งหมด 
วิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004 #Update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ดิจิตอลเทคนิค รหัส3105-1004บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส2100-1001บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 3104-1002บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1#update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส2103-1003บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น รหัส 21001006 #Update#บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เทคโนโลยีปิโตรเลียมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
วิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 #updateบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล

Untitled-2